Silversmycken

Välgjorda instrumentminiatyrer med kedja eller nål
Fiol, hardingfela samt nyckelharpa finns förgyllda med kedja

Pris:
Silver 700 kr
Förgyllda 800 kr
  
Nyckelharpa

Med kedja eller nål
Silver eller förgylld
700:- / 800 :-Hardingfela

Med kedja eller nål 700:-
Förgylld 800:-

 

 

Fiol

Med kedja eller nål 700:-
Förgylld 800:-Vevlira

Med kedja 700:-
Förgylld 800:-

Tvärflöjt med kedja 700:-

 Dessutom finns nästan alla tänkbara musikinstrument, t ex piano, flygel, trumma, trumpet, gitarr, banjo, harpa m fl.

 

Epost: